Search form

กาลาเทีย 3:12

12แต่​ก๋าน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ​นั้น บ่ได้​เปิ้ง​ความ​เจื้อ​เป๋น​หลัก พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “คน​ตี้​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​กู้​ข้อ ก็​จะ​ได้​จีวิต​ตาง​บท​บัญญัติ​นั้น”