Search form

กาลาเทีย 3:13

13พระเยซู​คริสต์​ได้​จ้วย​เฮา​หื้อ​ป๊น​จาก​ก๋าน​แจ้ง​สาป​ของ​บท​บัญญัติ​แล้ว พระองค์​ยอม​ถูก​แจ้ง​สาป​แตน​เฮา ต๋าม​ตี้​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “คน​ตี้​ถูก​แขวน​ไว้​บน​เก๊าไม้​เป๋น​คน​ถูก​แจ้ง​สาป”