Search form

กาลาเทีย 3:14

14ตี้​เป๋น​จาอี้ ก็​เปื้อ​จะ​หื้อ​คน​ต่างจ้าด​ได้​ฮับ​ปอน​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ได้​สัญญา​ไว้​กับ​อับราฮัม กับ​เปื้อ​จะ​หื้อ​หมู่​เฮา​ได้​ฮับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​โดย​ตาง​ความ​เจื้อ ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ไว้