Search form

กาลาเทีย 3:16

16พระสัญญา​ตี้​พระเจ้า​ได้​เยียะ​ไว้​กับ​อับราฮัม​จ๋น​แผว​ลูก​หลาน​ของ​เขา​ก็​เหมือน​กั๋น พระเจ้า​บ่ได้​สัญญา​กับ​ลูก​หลาน​ของ​เขา​หลายๆ คน แต่​ได้​สัญญา​กับ​คน​คน​เดียว ลูก​หลาน​คน​นั้น​คือ​พระเยซู​คริสต์