Search form

กาลาเทีย 3:17

17ความหมาย​ของ​ข้าพเจ้า​ก็​คือ บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​ตี้​เกิด​ขึ้น​เมื่อ​ลูน​เถิง​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ปี๋​นั้น ก็​บ่สามารถ​ยกเลิก​พันธสัญญา​กับ​ข้อ​ตกลง​ตี้​พระเจ้า​ได้​หื้อ​กับ​อับราฮัม​ได้