Search form

กาลาเทีย 3:18

18ถ้า​ก๋าน​ตี้​จะ​ได้​ฮับ​ปอน​นี้​ขึ้น​อยู่​กับ​บท​บัญญัติ​แล้ว ก็​แสดง​ว่า​บ่ได้​ขึ้น​อยู่​กับ​พระสัญญา แต่​พระเจ้า​โผด​หื้อ​ปอน​นั้น​กับ​อับราฮัม​โดย​ผ่าน​ตาง​พระสัญญา​อย่าง​เดียว