Search form

กาลาเทีย 3:19

19ถ้า​เป๋น​จาอี้​แล้ว บท​บัญญัติ​มี​ไว้​เยียะ​หยัง ก็​มี​ไว้​หื้อ​คน​ตี้​เยียะ​ผิด​ฮู้​ว่า เขา​ได้​ฝ่าฝืน​บท​บัญญัติ​นั้น จ๋น​กว่า​ลูก​หลาน​คน​นั้น​ตี้​พระเจ้า​ได้​สัญญา​ไว้​จะ​มา​เถิง พระเจ้า​ใจ๊​ทูตสวรรค์​เอา​บท​บัญญัติ​นั้น​หื้อ​โมเสส เปื้อ​โมเสส​จะ​ได้​เป๋น​คน​ก๋าง​เอา​ไป​หื้อ​คน​ตังหลาย