Search form

กาลาเทีย 3:24

24ถ้า​จาอั้น​แล้ว บท​บัญญัติ​นี้​ก็​เผียบ​เหมือน​เป๋น​ผู้​ตี้​ควบคุม​เฮา จ๋น​เถิง​วัน​ตี้​พระเยซู​คริสต์​มา เปื้อ​พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​เฮา​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ