Search form

กาลาเทีย 3:28

28โดย​พระ​เยซู​คริสต์​ต้าน​ตังหลาย​บ่มี​ก๋าน​แยก​ว่า​เป๋น​จาว​ยิว​กาว่า​จาว​กรีก เป๋น​ขี้ข้า​กาว่า​มี​อิสระ เป๋น​ป้อจาย​กาว่า​แม่ญิง แหม​ต่อ​ไป ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​ได้​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​ใน​พระเยซู​คริสต์​แล้ว