Search form

กาลาเทีย 3:6

6หื้อ​ผ่อ​อับราฮัม​เต๊อะ พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “ต้าน​ได้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเจ้า พระเจ้า​จึง​ยอมฮับ​ต้าน​ว่า​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม”