Search form

กาลาเทีย 4

เฮา​จะ​ได้​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า

1ข้าพเจ้า​จะ​อธิบาย​โดย​กำเผียบ​ว่า ต๋อน​ตี้​ผู้​ฮับ​มรดก​ยัง​เป๋น​หละอ่อน​อยู่​นั้น เขา​ก็​เหมือน​เป๋น​ขี้ข้า เถิง​แม้ว่า​เขา​จะ​เป๋น​เจ้าของ​ทรัพย์​สมบัติ​ตึงหมด​ก็​ต๋าม 2เขา​ก็​ต้อง​อยู่​ใต้​บังคับ​ของ​ผู้​ปกครอง​กับ​ผู้​ผ่อกอย​ทรัพย์​สมบัติ​ของ​เขา​อยู่ จ๋น​แผว​เวลา​ตี้​ป้อ​ของ​เขา​ได้​ก๋ำหนด​ไว้ 3หมู่​เฮา​ตังหลาย​ก็​เหมือน​กั๋น​ก่อน​ตี้​เฮา​จะ​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู เฮา​ตังหลาย​ก็​เป๋น​เหมือน​หละอ่อน​อยู่ เฮา​ก็​เป๋น​ขี้ข้า​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​วิญญาณ​ตี้​ครอบครอง​อยู่​ใน​โลก​นี้ 4แต่​เมื่อ​เถิง​เวลา​ตี้​เหมาะสม​แล้ว พระเจ้า​ก็​ได้​ส่ง​พระบุตร​ของ​พระองค์​ลง​มา​เกิด​กับ​แม่ญิง​คน​นึ่ง เซิ่ง​พระองค์​เกิด​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​บท​บัญญัติ 5เปื้อ​ไถ่​เฮา​ตังหลาย​ตี้​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​บท​บัญญัติ หื้อ​มี​ฐานะ​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า 6เมื่อ​เฮา​ตังหลาย​ได้​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า​แล้ว พระองค์​ก็​ส่ง​พระวิญญาณ​ของ​พระบุตร​ของ​พระองค์​เข้า​มา​อยู่​ใน​ใจ๋​เฮา เปื้อ​เฮา​จะ​ได้​ฮ้อง​พระองค์​ว่า “อับบา” คือ​ป้อ​ของ​เฮา 7ย้อน​จาอั้น เฮา​ตังหลาย​จึง​บ่ได้​เป๋น​ขี้ข้า​แหม​ต่อ​ไป แต่​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า เมื่อ​เป๋น​ลูก​แล้ว เฮา​ก็​เป๋น​ผู้​ฮับ​กู้​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ไว้​ตวย

เปาโล​เป๋น​ห่วง​จาว​เมือง​กาลาเทีย

8ตะก่อน​เมื่อ​ต้าน​ตังหลาย​ยัง​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า​เตื้อ ต้าน​ก็​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​หมู่​เทพเจ้า​ตี้​บ่ใจ้​พระเจ้า 9บ่าเดี่ยว​นี้ ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮู้จัก​พระเจ้า​แล้ว กาว่า​อู้​หื้อ​ถูกต้อง​ก็​คือ​พระเจ้า​ได้​ฮู้จัก​ต้าน​แล้ว เป๋น​จาใด​หมู่​ต้าน​ใค่​ปิ๊ก​ไป​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​วิญญาณ​ตี้​บ่มี​อำนาจ​กับ​บ่มี​ก้า ตี้​บ่ใจ้​พระเจ้า 10ต้าน​ยัง​ถือ​ฤกษ์​ถือ​ยาม ถือ​วัน​เดือน​ปี๋ กาว่า​หละดู​นั้น​หละดู​นี้​อยู่ 11ข้าพเจ้า​กั๋ว​ว่า ก๋าน​สอน​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​ตั้งใจ๋​สั่ง​สอน​อย่าง​เอา​แต๊​เอา​ว่า​ใน​หมู่​ต้าน​นั้น จะ​หา​ประโยชน์​อัน​ใด​บ่ได้​เลย

12ปี้น้อง​ตังหลาย ตะก่อน​นั้น​ข้าพเจ้า​ได้​ปรับตั๋ว​หื้อ​เป๋น​เหมือน​หมู่​ต้าน บ่าเดี่ยว​นี้​ข้าพเจ้า​วิงวอน​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เป๋น​เหมือน​ข้าพเจ้า หมู่​ต้าน​บ่ได้​เยียะ​ผิด​อะหยัง​ต่อ​ข้าพเจ้า​เลย 13ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​อยู่​ว่า เมื่อ​หัว​ที​ตี้​ข้าพเจ้า​มา​บอก​ข่าวดี​แก่​ต้าน​นั้น ก็​ย้อน​ข้าพเจ้า​บ่สบาย 14เถิง​แม้​ว่า​ข้าพเจ้า​บ่สบาย เยียะ​หื้อ​เป๋น​ภาระ​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​ต้อง​ผ่อ​กอย​เอา​ใจ๋​ใส่ ต้าน​ตังหลาย​ก็​บ่ได้​ดู​แควน​กาว่า​ละ​ข้าพเจ้า แต่​ได้​ต้อนฮับ เหมือน​กับ​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​ทูตสวรรค์​จาก​พระเจ้า กาว่า​เป๋น​พระเยซู​คริสต์​เหีย​เลย 15บ่าเดี่ยว​นี้ ความ​จื้นจม​ยินดี​หมู่​นั้น​หาย​ไป​ไหน​เหีย​หมด ข้าพเจ้า​เป๋น​พยาน​ได้​ว่า ต๋อน​นั้น​ถ้า​ต้าน​ควัด​แก่น​ต๋า​ออก​หื้อ​ข้าพเจ้า​ได้ ต้าน​ก็​คง​จะ​ควัด​หื้อ​แล้ว 16บ่าเดี่ยว​นี้ ข้าพเจ้า​ได้​ก๋าย​เป๋น​ศัตรู๋​ของ​ต้าน​ตังหลาย​ไป​เหีย​แล้ว ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​อู้​ความ​จริง​ต่อ​ต้าน​ตังหลาย​จาอั้น​กา

17คน​หมู่​นั้น​ตี้​สอน​ผิด​ก็​เอา​อก​เอา​ใจ๋​ต้าน​ตังหลาย แต่​บ่ได้​หวัง​ดี​เลย หมู่​เขา​อยาก​จะ​กีด​กั๋น​หมู่​ต้าน​ออก​จาก​ข้าพเจ้า เปื้อ​ต้าน​ตังหลาย​จะ​ได้​เป๋น​หมู่​เดียว​กับ​เขา 18ก๋าน​เอา​อก​เอา​ใจ๋​ด้วย​ความ​หวัง​ดี​ก็​เป๋น​ก๋าน​ดี​ตี้​ควร​เยียะ​ตลอด ก็​บ่ใจ้​ก้า​ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​เต้าอั้น 19ต้าน​ตังหลาย​ตี้​เผียบ​เหมือน​ลูก​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​เหย ข้าพเจ้า​ต้อง​เจ็บ​ปวด​ย้อน​ต้าน​ตังหลาย​แหม​แล้ว เหมือน​แม่​เมื่อ​เจ็บ​ต๊อง​เกิด​ลูก จ๋น​กว่า​จีวิต​ของ​ต้าน​ตังหลาย​จะ​เป๋น​เหมือน​พระเยซู​คริสต์ 20บ่าเดี่ยว​นี้​ข้าพเจ้า​ใค่​อยู่​ตวย​หมู่​ต้าน​ขนาด ข้าพเจ้า​จะ​ได้​บ่ต้อง​อู้​กับ​หมู่​ต้าน​ด้วย​น้ำเสียง​จาอี้​แหม หมู่​ต้าน​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​งง​ไป​หมด

กำเผียบ​เรื่อง​นาง​ฮาการ์​กับ​นาง​ซาราห์

21หมู่​ต้าน​ตี้​ใค่​อยู่​ใต้​บท​บัญญัติ หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​กา ว่า​บท​บัญญัติ​นั้น​เขียน​ว่า​จาใด​พ่อง 22พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า อับราฮัม​มี​ลูก​สอง​คน คน​นึ่ง​เกิด​จาก​แม่ญิง​ตี้​เป๋น​ขี้ข้า แหม​คน​นึ่ง​เกิด​จาก​แม่ญิง​ตี้​มี​อิสระ 23ลูก​ของ​แม่ญิง​ตี้​เป๋น​ขี้ข้า​นั้น เกิด​มา​ต๋าม​ปกติ​ของ​คน แต่​ลูก​ของ​แม่ญิง​ตี้​มี​อิสระ​นั้น เกิด​มา​ต๋าม​พระสัญญา​ของ​พระเจ้า 24เรื่อง​นี้​เป๋น​กำ​เผียบ​ว่า แม่ญิง​สอง​คน​นั้น เป๋น​เหมือน​พันธสัญญา​สอง​อย่าง คือ​พันธสัญญา​ตี้​นึ่ง​มา​จาก​ดอย​ซีนาย​ นาง​ฮาการ์​เป๋น​ขี้ข้า ก็​เผียบ​เหมือน​พันธสัญญา​นี้ จาอั้น​ลูกหลาน​ตี้​เกิด​จาก​นาง​ก็​เป๋น​ขี้ข้า​เหมือน​กั๋น 25นาง​ฮาการ์​นั้น​เป๋น​สัญลักษณ์​ของ​ดอย​ซีนาย​ใน​ประเทศ​อาระเบีย กับ​เป๋น​สัญลักษณ์​ของ​กรุง​เยรูซาเล็ม​ใน​ต๋อน​นี้​ตวย ย้อน​ว่า​คน​ใน​เมือง​นี้​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​บท​บัญญัติ​อยู่ 26แต่​นาง​ซาราห์​ตี้​เป๋น​แม่ญิง​อิสระ​นั้น เผียบ​เหมือน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ตี้​อยู่​บน​สวรรค์ หมู่​เฮา​เป๋น​ลูก​ของ​กรุง​เยรูซาเล็ม​ตี้​อยู่​บน​สวรรค์​นั้น กับ​นาง​ก็​เป๋น​แม่​ของ​เฮา ย้อน​ว่า​หมู่​เฮา​จะ​บ่เป๋น​ขี้ข้า​ของ​บท​บัญญัติ​แหม​แล้ว 27เหมือน​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

“แม่ญิง​ตี้​เป๋น​หมัน

ตี้​บ่เกย​เกิด​ลูก หื้อ​ยินดี​เต๊อะ

คน​ตี้​บ่เกย​เจ็บ​ต๊อง​เกิด​ลูก

หื้อ​โห่​ฮ้อง​ด้วย​ความ​ยินดี​เต๊อะ

ย้อน​ว่า​ลูก​ของ​แม่​ฮ้าง

จะ​มี​นัก​เหลือ​ลูก​ของ​แม่ญิง​ตี้​มี​ผัว”

28ปี้น้อง​ตังหลาย ต้าน​เป๋น​ลูก​แห่ง​พระสัญญา​เหมือน​อิสอัค 29ตะก่อน​นั้น ลูก​ตี้​เกิด​มา​ต๋าม​ปกติ​ของ​คน​คือ​อิชมาเอล ได้​ข่มเหง​ลูก​ตี้​เกิด​มา​ต๋าม​พระวิญญาณ​คือ​อิสอัค​จาใด บ่าเดี่ยว​นี้​หมู่​ต้าน​ก็​ถูก​ข่มเหง​จาอั้น​เหมือน​กั๋น 30แต่​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “ไล่​นาง​ขี้ข้า​กับ​ลูก​ของ​นาง​ออก​ไป​เหีย ลูก​ของ​นาง​ขี้ข้า​จะ​ฮับ​มรดก​ฮ่วม​กั๋น​กับ​ลูก​ของ​นาง​ตี้​มี​อิสระ​บ่ได้” 31ย้อน​จาอั้น​ปี้น้อง​ตังหลาย เฮา​บ่ได้​เป๋น​ลูก​ของ​นาง​ฮาการ์​ตี้​เป๋น​ขี้ข้า แต่​เฮา​เป๋น​ลูก​ของ​นาง​ซาราห์​ตี้​มี​อิสระ