Search form

กาลาเทีย 4:15

15บ่าเดี่ยว​นี้ ความ​จื้นจม​ยินดี​หมู่​นั้น​หาย​ไป​ไหน​เหีย​หมด ข้าพเจ้า​เป๋น​พยาน​ได้​ว่า ต๋อน​นั้น​ถ้า​ต้าน​ควัด​แก่น​ต๋า​ออก​หื้อ​ข้าพเจ้า​ได้ ต้าน​ก็​คง​จะ​ควัด​หื้อ​แล้ว