Search form

กาลาเทีย 4:17

17คน​หมู่​นั้น​ตี้​สอน​ผิด​ก็​เอา​อก​เอา​ใจ๋​ต้าน​ตังหลาย แต่​บ่ได้​หวัง​ดี​เลย หมู่​เขา​อยาก​จะ​กีด​กั๋น​หมู่​ต้าน​ออก​จาก​ข้าพเจ้า เปื้อ​ต้าน​ตังหลาย​จะ​ได้​เป๋น​หมู่​เดียว​กับ​เขา