Search form

กาลาเทีย 4:21

กำเผียบ​เรื่อง​นาง​ฮาการ์​กับ​นาง​ซาราห์

21หมู่​ต้าน​ตี้​ใค่​อยู่​ใต้​บท​บัญญัติ หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​กา ว่า​บท​บัญญัติ​นั้น​เขียน​ว่า​จาใด​พ่อง