Search form

กาลาเทีย 4:22

22พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า อับราฮัม​มี​ลูก​สอง​คน คน​นึ่ง​เกิด​จาก​แม่ญิง​ตี้​เป๋น​ขี้ข้า แหม​คน​นึ่ง​เกิด​จาก​แม่ญิง​ตี้​มี​อิสระ