Search form

กาลาเทีย 4:23

23ลูก​ของ​แม่ญิง​ตี้​เป๋น​ขี้ข้า​นั้น เกิด​มา​ต๋าม​ปกติ​ของ​คน แต่​ลูก​ของ​แม่ญิง​ตี้​มี​อิสระ​นั้น เกิด​มา​ต๋าม​พระสัญญา​ของ​พระเจ้า