Search form

กาลาเทีย 4:24

24เรื่อง​นี้​เป๋น​กำ​เผียบ​ว่า แม่ญิง​สอง​คน​นั้น เป๋น​เหมือน​พันธสัญญา​สอง​อย่าง คือ​พันธสัญญา​ตี้​นึ่ง​มา​จาก​ดอย​ซีนาย​ นาง​ฮาการ์​เป๋น​ขี้ข้า ก็​เผียบ​เหมือน​พันธสัญญา​นี้ จาอั้น​ลูกหลาน​ตี้​เกิด​จาก​นาง​ก็​เป๋น​ขี้ข้า​เหมือน​กั๋น