Search form

กาลาเทีย 4:25

25นาง​ฮาการ์​นั้น​เป๋น​สัญลักษณ์​ของ​ดอย​ซีนาย​ใน​ประเทศ​อาระเบีย กับ​เป๋น​สัญลักษณ์​ของ​กรุง​เยรูซาเล็ม​ใน​ต๋อน​นี้​ตวย ย้อน​ว่า​คน​ใน​เมือง​นี้​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​บท​บัญญัติ​อยู่