Search form

กาลาเทีย 4:27

27เหมือน​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

“แม่ญิง​ตี้​เป๋น​หมัน

ตี้​บ่เกย​เกิด​ลูก หื้อ​ยินดี​เต๊อะ

คน​ตี้​บ่เกย​เจ็บ​ต๊อง​เกิด​ลูก

หื้อ​โห่​ฮ้อง​ด้วย​ความ​ยินดี​เต๊อะ

ย้อน​ว่า​ลูก​ของ​แม่​ฮ้าง

จะ​มี​นัก​เหลือ​ลูก​ของ​แม่ญิง​ตี้​มี​ผัว”