Search form

กาลาเทีย 4:6

6เมื่อ​เฮา​ตังหลาย​ได้​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า​แล้ว พระองค์​ก็​ส่ง​พระวิญญาณ​ของ​พระบุตร​ของ​พระองค์​เข้า​มา​อยู่​ใน​ใจ๋​เฮา เปื้อ​เฮา​จะ​ได้​ฮ้อง​พระองค์​ว่า “อับบา” คือ​ป้อ​ของ​เฮา