Search form

กาลาเทีย 4:7

7ย้อน​จาอั้น เฮา​ตังหลาย​จึง​บ่ได้​เป๋น​ขี้ข้า​แหม​ต่อ​ไป แต่​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า เมื่อ​เป๋น​ลูก​แล้ว เฮา​ก็​เป๋น​ผู้​ฮับ​กู้​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ไว้​ตวย