Search form

กาลาเทีย 4:9

9บ่าเดี่ยว​นี้ ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮู้จัก​พระเจ้า​แล้ว กาว่า​อู้​หื้อ​ถูกต้อง​ก็​คือ​พระเจ้า​ได้​ฮู้จัก​ต้าน​แล้ว เป๋น​จาใด​หมู่​ต้าน​ใค่​ปิ๊ก​ไป​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​วิญญาณ​ตี้​บ่มี​อำนาจ​กับ​บ่มี​ก้า ตี้​บ่ใจ้​พระเจ้า