Search form

กาลาเทีย 5:12

12ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​คน​หมู่​นั้น ตี้​เยียะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เกิด​ความ​สับสน ได้​ต๋อน​ตั๋ว​เก่า​เหีย บ่ใจ้​ก้า​เยียะ​พิธี​สุหนัต​เต้าอั้น