Search form

กาลาเทีย 5:13

13ปี้น้อง​ตังหลาย พระเจ้า​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​มา​เป๋น​คน​ตี้​มี​อิสระ​แล้ว แต่​ห้าม​เอา​ความ​อิสระ​นี้​มา​เป๋น​ข้ออ้าง​ใน​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​สันดาน​บาป แต่​หื้อ​ฮับใจ๊​กั๋น​ด้วย​ความ​ฮัก​เต๊อะ