Search form

กาลาเทีย 5:16

พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​กับ​ตั๋ณหา​ของ​คน

16ข้าพเจ้า​ขอ​บอก​ว่า หื้อ​ใจ๊​จีวิต​ตวย​พระวิญญาณ​เน่อ แล้ว​ต้าน​จะ​บ่เยียะ​อะหยัง​ต๋าม​สันดาน​บาป