Search form

กาลาเทีย 5:2

2ฟัง​กำ​อู้​ของ​ข้าพเจ้า​เปาโล​หื้อ​ดี​เน่อ ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​ยอม​เข้า​พิธี​สุหนัต สิ่ง​ตี้​พระเยซู​คริสต์​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง​เลย