Search form

กาลาเทีย 5:5

5แต่​ย้อน​ว่า เฮา​มี​ความ​เจื้อ จึง​ได้​ตั้ง​หน้า​ตั้ง​ต๋า​ถ้า​ใน​สิ่ง​ตี้​เฮา​หวัง​ไว้ คือ​เฮา​จะ​ได้​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ของ​พระเจ้า โดย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์