Search form

กาลาเทีย 5:6

6ย้อน​ว่า​เมื่อ​เจื้อ​ใน​พระเยซู​คริสต์​แล้ว ก๋าน​เข้า​กาว่า​บ่เข้า​พิธี​สุหนัต ก็​บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง แต่​สิ่ง​ตี้​สำคัญ​ก็​คือ​ความ​เจื้อ​ตี้​แสดง​ออก​มา​โดย​ความ​ฮัก