Search form

กาลาเทีย 5:7

7ตะก่อน​นั้น​หมู่​ต้าน​ก็​ได้​เยียะ​ตวย​กำ​สั่ง​สอน​ของ​พระเยซู​อย่าง​ดี แล้ว​เป๋น​ใผ​ตี้​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ย้าง​เยียะ​ไป​เหีย บ่หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​ตวย​เรื่อง​ตี้​แต๊​จริง​นั้น