Search form

กาลาเทีย 6:1

ก๋าน​จ้วย​เหลือ​กั๋น

1ปี้น้อง​ผู้​เจื้อ​ตังหลาย ถ้า​ฮู้​ว่า​คน​นึ่ง​คน​ใด​หลง​ผิด​ไป หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​มี​พระวิญญาณ​อยู่​ตวย จ้วย​คน​นั้น​ด้วย​จิต​ใจ๋​อ่อน​น้อม หื้อ​เขา​ปิ๊ก​ตั้ง​ตั๋ว​ใหม่​ได้​แหม หื้อ​กึ๊ด​เถิง​ตั๋ว​เก่า แต่​หละวัง​ตั๋ว​ไว้​หื้อ​ดี ต้าน​ก็​อาจ​ถูก​ลองใจ๋​ได้​เหมือน​กั๋น