Search form

กาลาเทีย 6:12

12คน​ตี้​ใค่​ได้​หน้า ก็​พยายาม​บังคับ​ต้าน​ตังหลาย​หื้อ​เข้า​พิธี​สุหนัต เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​บ่ถูก​ค่ำ​เมื่อ​เขา​บอก​เรื่อง​พระคริสต์​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน