Search form

กาลาเทีย 6:15

15ก๋าน​เข้า​กาว่า​บ่เข้า​พิธี​สุหนัต บ่ใจ้​เรื่อง​สำคัญ​เลย เรื่อง​สำคัญ​คือ ก๋าน​เป๋น​คน​ตี้​พระเจ้า​ได้​สร้าง​ขึ้น​ใหม่