Search form

กาลาเทีย 6:17

17ตั้ง​แต่​นี้​ต่อ​ไป ขอ​บ่หื้อ​ใผ​มา​ก๋วนใจ๋​ข้าพเจ้า​แหม ย้อน​ฮอย​แผล​ใน​ตั๋ว​ของ​ข้าพเจ้า​นั้น เยียะ​หื้อ​ฮู้​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​ของ​พระเยซู​คริสต์