Search form

กาลาเทีย 6:18

18ปี้น้อง​ตังหลาย ขอ​หื้อ​พระคุณ​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา จง​มี​แก่​ต้าน​ตังหลาย​เต๊อะ อาเมน