Search form

กาลาเทีย 6:4

4หื้อ​เฮา​กวด​ผ่อ​ตั๋ว​เก่า​ใน​สิ่ง​ตี้​เฮา​ได้​เยียะ​ลง​ไป เป๋น​สิ่ง​ดี​กาว่า​บ่ดี ถ้า​ได้​เยียะ​ดี​เฮา​ก็​จะ​มี​ความ​ยินดี​ใน​ตั๋ว​เฮา บ่ใจ้​เอา​ตั๋ว​ไป​เผียบ​กับ​คน​นั้น​คน​นี้