Search form

กาลาเทีย 6:7

7ห้าม​หื้อ​ใผ​จุ​หมู่​ต้าน​ว่า หมู่​ต้าน​สามารถ​ดู​แควน​พระเจ้า​ได้ ใผ​หว่าน​สิ่ง​ใด​ลง​ไป​ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​สิ่ง​นั้น