Search form

ฮีบรู 1

พระเจ้า​อู้​ผ่าน​ตาง​พระบุตร​ของ​พระองค์

1เมิน​มา​แล้ว​พระเจ้า​อู้​กับ​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​เฮา โดย​ตาง​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระองค์​หลาย​เตื้อ​หลาย​วิธี​ตวย​กั๋น 2แต่​ใน​ยุค​สุดต๊าย​นี้ พระเจ้า​ได้​อู้​กับ​เฮา​โดย​ตาง​พระบุตร ผู้​ตี้​พระเจ้า​ได้​แต่งตั้ง​หื้อ​เป๋น​ผู้​ฮับ​มรดก​กู้​อย่าง กับ​พระเจ้า​ได้​สร้าง​จักรวาล​โดย​ตาง​พระบุตร​ตวย 3พระบุตร​สำแดง​หื้อ​หัน​รัศมี​ของ​พระเจ้า กับ​เป๋น​ปิม​เดียว​กั๋น​กับ​พระเจ้า พระบุตร​ก๊ำจู​กู้​อย่าง​โดย​กำ​อู้​ตี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์ เมื่อ​พระบุตร​ได้​ล้าง​บาป​หื้อ​คน​ตังหลาย​แล้ว พระองค์​ก็​ได้​นั่ง​ตัง​ขวา​มือ​ของ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​ยิ่งใหญ่​ตี้​สุด​ใน​สวรรค์ 4จาอั้น​พระบุตร​ก็​ได้​เป๋น​ใหญ่​เหลือ​หมู่​ทูตสวรรค์ เหมือน​กับ​จื้อ​ตี้​พระองค์​ได้ฮับ​ก็​ยิ่งใหญ่​เหลือ​จื้อ​ของ​หมู่​ทูตสวรรค์

5ย้อน​ว่า​บ่มี​ทูตสวรรค์​ต๋น​ใด​เลย​ตี้​พระเจ้า​เกย​อู้​กับ​เปิ้น​ว่า

“เจ้า​เป๋น​ลูก​ของ​เฮา วัน​นี้​เฮา​ได้​เป๋น​ป้อ​ของ​เจ้า​แล้ว”

กับ​บ่ได้​อู้​กับ​ทูตสวรรค์​ต๋น​ใด​ว่า

“เฮา​เป๋น​ป้อ​ของ​เจ้า เจ้า​เป๋น​ลูก​ของ​เฮา”

6เมื่อ​พระเจ้า​ส่ง​พระบุตร​ตี้​เป๋น​ลูก​คน​เก๊า​เข้า​มา​ใน​โลก​นี้ พระองค์​ก็​อู้​ว่า

“หื้อ​หมู่​ทูตสวรรค์​ตังหลาย​ของ​พระเจ้า​นมัสก๋าน​พระบุตร”

7ส่วน​หมู่​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์ พระเจ้า​อู้​ว่า

“พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​หมู่​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​เป๋น​เหมือน​ลม

กับ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์​เป๋น​เหมือน​เปล๋วไฟ”

8แต่​ส่วน​พระบุตร​นั้น​พระเจ้า​อู้​ว่า

“ข้า​แต่​พระเจ้า บัลลังก์​ของ​พระองค์​จะ​อยู่​ตลอดไป

กับ​พระองค์​จะ​ปกครอง​แผ่นดิน​ของ​พระองค์​อย่าง​ยุติธรรม

9พระองค์​ฮัก​ความ​ถูกต้อง​กับ​จัง​สิ่ง​บ่ดี

ย้อน​จาอั้น​พระเจ้า​ตี้​เป๋น​พระเจ้า​ของ​พระองค์

จึง​เลือก​พระองค์ กับ​หื้อ​พระองค์​มี​ความ​จื้นจมยินดี​ตี้​ได้​ฮับ​เกียรติ

นัก​เหลือ​หมู่​เปื้อน​ของ​พระองค์”

10กับ​ยัง​อู้​แหม​ว่า

“ข้า​แต่​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า เมื่อ​เก๊าหัวที

พระองค์​สร้าง​แผ่นดิน​โลก​กับ​ฟ้า​สวรรค์

โดย​พระองค์​เอง

11สิ่ง​หมู่​นี้​จะ​หาย​ไป แต่​พระองค์​จะ​ยัง​อยู่

สิ่ง​หมู่​นี้​จะ​เปื่อย​ยุ่ย​ไป​เหมือน​เสื้อผ้า

12พระองค์​จะ​หมวด​สิ่ง​หมู่​นี้​เหมือน​หมวด​เสื้อ​คุม

สิ่ง​หมู่​นี้​จะ​เปี่ยน​ไป​เหมือน​เปี่ยน​เสื้อผ้า

แต่​พระองค์​ก็​ยัง​คง​เหมือน​เก่า

จีวิต​ของ​พระองค์​บ่มี​วัน​สิ้นสุด”

13พระเจ้า​เกย​อู้​กับ​ทูตสวรรค์​ต๋น​ใด​พ่อง​ว่า

“หื้อ​นั่ง​ตัง​ขวา​มือ​ของ​เฮา

จ๋น​เต๊า​ฮอด​เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​ศัตรู๋​ของ​ต้าน

เป๋น​ตี้​ฮอง​ตี๋น​ของ​ต้าน”

14ทูตสวรรค์​ตึง​หมด​เป๋น​ก้า​วิญญาณ​ตี้​ฮับใจ๊​พระเจ้า ตี้​พระองค์​ส่ง​มา​จ้วยเหลือ​คน​ตี้​จะ​ได้​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ