Search form

ฮีบรู 1:1

พระเจ้า​อู้​ผ่าน​ตาง​พระบุตร​ของ​พระองค์

1เมิน​มา​แล้ว​พระเจ้า​อู้​กับ​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​เฮา โดย​ตาง​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระองค์​หลาย​เตื้อ​หลาย​วิธี​ตวย​กั๋น