Search form

ฮีบรู 1:2

2แต่​ใน​ยุค​สุดต๊าย​นี้ พระเจ้า​ได้​อู้​กับ​เฮา​โดย​ตาง​พระบุตร ผู้​ตี้​พระเจ้า​ได้​แต่งตั้ง​หื้อ​เป๋น​ผู้​ฮับ​มรดก​กู้​อย่าง กับ​พระเจ้า​ได้​สร้าง​จักรวาล​โดย​ตาง​พระบุตร​ตวย