Search form

ฮีบรู 1:3

3พระบุตร​สำแดง​หื้อ​หัน​รัศมี​ของ​พระเจ้า กับ​เป๋น​ปิม​เดียว​กั๋น​กับ​พระเจ้า พระบุตร​ก๊ำจู​กู้​อย่าง​โดย​กำ​อู้​ตี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์ เมื่อ​พระบุตร​ได้​ล้าง​บาป​หื้อ​คน​ตังหลาย​แล้ว พระองค์​ก็​ได้​นั่ง​ตัง​ขวา​มือ​ของ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​ยิ่งใหญ่​ตี้​สุด​ใน​สวรรค์