Search form

ฮีบรู 10:1

บ่ต้อง​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​แหม​ต่อไป

1บท​บัญญัติ​เป๋น​ก้า​เงา​ของ​สิ่ง​ดีๆ ตี้​จะ​มา​เถิง บ่ใจ้​ของ​แต๊ ย้อน​จาอี้​บท​บัญญัติ​จึง​บ่สามารถ​เยียะ​หื้อ​คน​ตี้​มา​นมัสก๋าน​พระเจ้า​สมบูรณ์​แบบ​โดย​ก๋าน​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​เหมือน​เก่า​กู้ๆ ปี๋​ตลอด