Search form

ฮีบรู 10:11

11ปุโรหิต​กู้​คน​ยืน​หน้า​แต้น​ปู่จา​เยียะ​หน้าตี้​ของ​ตั๋ว​เก่า​กู้​วัน โดย​ตี้​เขา​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​อย่าง​เดียว​กั๋น​กู้​วันๆ แต่​เครื่อง​ปู่จา​หมู่​นั้น​ก็​ซ่วย​ล้าง​บาป​หื้อ​หมด​ไป​บ่ได้​เลย