Search form

ฮีบรู 10:12

12แต่​พระเยซู​คริสต์​ได้​ถวาย​ตั๋ว​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา​เตื้อ​เดียว​ตี้​มี​ผล​ตลอด​ไป เปื้อ​ล้าง​บาป แล้ว​ก็​นั่ง​อยู่​เผิก​ขวา​มือ​ของ​พระเจ้า