Search form

ฮีบรู 10:14

14โดย​ก๋าน​ถวาย​ตั๋ว​ของ​พระองค์​เตื้อ​เดียว พระองค์​ได้​เยียะ​หื้อ​หมู่​คน​ตี้​ได้​ฮับ​ก๋าน​ซ่วย​ล้าง​หื้อ​หมดใส เป๋น​คน​สมบูรณ์​แบบ​ตลอด​ไป