Search form

ฮีบรู 10:20

20พระองค์​ได้​เปิด​หนตาง​ใหม่​ตี้​หื้อ​จีวิต โดย​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระองค์ เฮา​จึง​ผ่าน​ผ้ากั้ง​เข้า​ไป​ตัง​ใน​สถานตี้​ศักดิ์สิทธิ์​ได้