Search form

ฮีบรู 10:23

23หื้อ​เฮา​ยึดมั่น​อย่าง​บ่หวั่นไหว​ใน​ความ​หวัง​ตี้​เฮา​ยอมฮับ​ไว้​แล้ว​นั้น ย้อน​ว่า​พระองค์​ผู้​ตี้​ได้​หื้อ​พระสัญญา​เป๋น​ผู้​สัตย์ซื่อ