Search form

ฮีบรู 10:29

29กึ๊ด​ผ่อ​เต๊อะ คน​ตี้​ย่ำ​พระบุตร​ของ​พระเจ้า กับ​ถือ​ว่า​เลือด​แห่ง​พันธสัญญา​ตี้​เยียะ​หื้อ​เขา​บริสุทธิ์​นั้น​บ่ศักดิ์สิทธิ์ กับ​ดู​แควน​พระวิญญาณ​แห่ง​พระคุณ เขา​สมควร​จะ​ได้​ฮับ​โต้ษ​นัก​เหลือ​นั้น​มอกใด