Search form

ฮีบรู 10:30

30ย้อน​เฮา​ฮู้จัก​ผู้​ตี้​อู้​ว่า “ก๋าน​แก้แค้น​นั้น​เป๋น​หน้าตี้​ของ​เฮา เฮา​จะ​แก้แค้น​หมู่​เขา​เอง” กับ​พระองค์​อู้​แหม​ว่า “องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​จะ​ตัดสิน​คน​ของ​พระองค์”