Search form

ฮีบรู 10:34

34ต้าน​ฮ่วม​ตุ๊ก​กับ​คน​ตี้​ติด​คอก กับ​เมื่อ​คน​อื่น​ยึด​ทรัพย์​สมบัติ​ของ​ต้าน​ไป ต้าน​ก็​ยินดี​ยอม​หื้อ ย้อน​ต้าน​ฮู้​ว่า​ต้าน​มี​ทรัพย์​สมบัติ​ตี้​ดี​เหลือ​นั้น กับ​เป๋น​ทรัพย์​สมบัติ​ตี้​อยู่​ได้​ตลอด​ไป