Search form

ฮีบรู 10:35

35ย้อน​จาอั้น บ่ดี​เอา​ความ​มั่นใจ๋​ของ​ต้าน​ขว้าง​ไป​เหีย เป๋น​ความ​มั่นใจ๋​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​ต้าน​ได้ฮับ​รางวัล​อัน​ยิ่งใหญ่